DSDisplay Informationslösning

Vårt signage-system bygger främst på enkelhet och stabilitet. Systemet i sig är placerat i molnet vilket i praktiken innebär att du som användare kan sitta var du vill och enkelt sköta din schemaläggning och layout via din webbläsare.

Stabiliteten i systemet ligger främst i de offline-funktioner som systemet stödjer. Detta innebär att innehåll som laddas upp i molnet per automatik laddas ner till varje enhet. Vid tappad anslutning till nätverket kommer spelaren med andra ord fortsätta att spela innehållet som den lagrat lokalt. Våra spelare och displayer är även konfigurerade för att automatiskt starta upp när de får ström. Detta innebär att allt startar igång med automatik efter ett ev. strömbortfall. Allt för att undvika svarta skärmar.

Principen är enkel. Du som användare skapar önskat innehåll som du laddar upp till dina layouter i webbportalen och schemalägger sedan dessa på dina displayer. Se det förenklade flödesschemat till höger för att skapa dig en uppfattning.

Styr innehållet centralt eller lokalt via din webbläsare!

  • foto Logga in Logga in på din personliga webbportal.
  • foto Skapa en layout När du loggat in kommer du till sidan där du enkelt skapar och redigerar dina layouter.
  • foto Ladda upp innehåll Du laddar nu upp önskat innehåll till servern.
  • foto Förhandsgranska layouten Du har nu laddat upp ditt innehåll och kan enkelt förhandsgranska detta.
  • foto Schemalägg Layouten är nu skapad och du har möjlighet att schemalägga denna till aktuell display. Du väljer helt enkelt vilket innehåll som ska visas samt var och när.
  • foto Publikt Nu är layouten schemalagd och börjar kort därefter att visas på dina skärmar.

DSDisplay Tidsstyr dina budskap och erbjudanden!